Tilmelding til KUs sprogkurser i tysk og fransk

For at tilmelde dig Sprogkurserne for udrejsestuderende, bedes du udfylde vores tilmeldingsformular senest den 7. december 2022 ved midnat. Du finder tilmeldingsformularen i boksen til højre. 

Senest 5 dage efter vi har modtaget din tilmelding, vil du modtage link til en kort sproglig selvevaluering, som du bedes udfylde hurtigst muligt.

Vi anvender den sproglige evaluering som udgangspunkt for niveaudeling af holdene. Du får derfor endelig besked om din placering på et hold senest i midten af december måned.

Der er plads til 15-20 studerende pr. hold. Vi håndterer tilmeldinger efter først-til-mølle-princippet med det forbehold, at deltagere uden de nødvendige sproglige forudsætninger ikke vil få deltagelse på holdet. Der vil blive oprettet ventelister efter behov. Personer på ventelisten vil få direkte besked senest første uge i januar, hvis der bliver en plads ledig.

Flere informationer om lokaler mv. udsendes i løbet af december måned.

Optagelsesbetingelser

Ansøgeren skal være indstillet til et fuldt meritgivende studieophold i udlandet gennem Københavns Universitet dvs. enten et Erasmusophold, en samarbejdsplads eller et fuld meritgivende praktik- eller studieophold i et land hvor sproget tales eller ved et universitet eller på en praktikplads, hvor der gøres brug af tysk og fransk i tillæg til engelsk.

Dertil skal ansøgere have et sprogligt niveau på min. A2 jf. CEFR-skalaen for at kunne deltage i undervisningen. Dermed forbeholder vi os retten til at afvise studerende, der befinder sig på begynderniveau af fransk eller tysk.

Undervisningen er gratis for studerende indskrevet ved Københavns Universitet, der opfylder optagelsesbetingelserne.

Studerende, der er indskrevet på de egentlige sprogfag i tysk og fransk på KU, er ikke omfattet af ordningen.

Det forventes, at du som studerende deltager i undervisningen alle dage. Der kræves min. 80% tilstedeværelse for at få udstedt et kursusbevis.