14. juni 2023

Ny bevilling fra Den Frie Forskningsfond

Fra 2023-2027 ledes forskningsprojektet om at udvikle en ny model for kommunikativ kompetence i flersproget videregående uddannelse af professor Slobodanka Dimova fra CIP.  Projektet er finansieret af Den Frie Forskningsfond med knap 6. mio. kroner og har overskriften ”Towards a new model of communicative competence in multilingual higher education”.

I den lingvistiske forskning spiller begrebet kommunikativ kompetence en central rolle og har gennemgået kontinuerlig udvikling. Forskere påpeger dog, at eksisterende modeller for kommunikativ kompetence i ringe grad afspejler kommunikative praksisser i flersprogede kontekster.

Ved hjælp af tværfaglig forskning og tæt samarbejde mellem forskere og praksispartnere har projektet til hensigt at bidrage til udvikling af en ny model for kommunikativ kompetence i flersproget videregående uddannelser.

Projektet ledes af professor Slobodanka Dimova fra Center for Internationalisering og Parallelsproglighed på Københavns Universitet, som samarbejder med lektor Joyce Kling fra Lunds Universitet, professor Ute Smit fra Universitetet i Wien samt professor Hans Malmström fra Chalmers University of Technology. Adjunkt Sanne Larsen fra CIP deltager også i projektet, og dertil skal der ansættes en post.doc. og en ph.d.-studerende på CIP fra august 2024.

Projektet har til fokus at analysere problemerne i de mange uddannelsesmæssige sammenhænge, især når det kommer til støtte af engelsksprogede universitetsuddannelser i områder, hvor engelsk ikke er det mest udbredte sprog. De kommunikative praksisser karakteriseres i stigende grad af sproglig mangfoldighed.

Emner