1. juni 2023

Ny rapport: Sproglæring på arbejdspladser

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udgivet en omfattende rapport om Sproglæring på arbejdspladser i de nordiske lande og undersøgt erfaringerne med sprogunderstøttende tiltag på danske arbejdspladser. Rapporten har til formål at give en systematisk indsigt i den eksisterende viden om, hvordan udlændinge kan lære sprog i en arbejdssammenhæng. Den bidrager med praktisk og erfaringsbaseret viden om, hvordan forskellige sprogunderstøttende tiltag på arbejdspladser kan implementeres og tilpasses for at fremme sprogindlæring.

Indholdet i rapporten er baseret på forskning, praksisviden samt erfaringer og refleksioner fra fagfolk og virksomheder, der har erfaring med at tilrettelægge sprogunderstøttende tiltag for medarbejdere med andet modersmål på arbejdspladsen. Hovedforfatterne, Marta Kirilova (KU) og Louise Tranekjær (RUC), har samarbejdet om rapporten, og Anne Holmen (CIP-KU) og Michael Svendsen Pedersen (RUC) har også bidraget som medforfattere til dele af rapporten.

Hvis du ønsker at læse videnspakken "Sproglæring på arbejdspladser i sin fulde længde, kan den downloades her og på Integrationsviden.dk. Rapporten blev udgivet i maj 2023.

Emner