30. marts 2023

Speciale om internationale forskeres udfordringer med at undervise på dansk

Alberte Ritchie Green har undersøgt, hvordan de internationale ansatte oplever det at undervise på dansk på universitetet. Uniavisen på KU har interviewet Alberte omkring specialet på danskfaget og undersøgelsen viser nogle af de udfordringer der er for mange internationale medarbejdere. Københavns Universitet har nemlig meldt ud, at udenlandske forskere skal kunne bidrage til at undervise på dansk efter tre-seks år. Det er relevant for mange af de 40 procent af alle forskere på Københavns Universitet som har en ikke-dansk baggrund.

Flere internationale ansatte frygter, at kravet vil bremse dem i konkurrencen med kollegaer med dansk som førstesprog efter universitetet annoncerede det nye danskkrav i sprogpolitikken i 2021. Der er mange ansatte, der oplever sprogkravet som en stor belastning, især hvis de ikke i forvejen behersker et eller flere beslægtede germanske sprog, der ligger tæt på dansk.

Internationale forskere går til danskundervisning i flere år for at lære sproget og for at de kan leve op til KU’s sprogkrav om at undervise på dansk. Alligevel får de dårlige evalueringer af de studerende. De internationale ansattes position som faglige eksperter bliver udfordret af deres status som sproglige novicer, når de begynder at undervise på dansk.

Alberte Ritchie Green har talt med en række undervisere og observeret dem i klasselokalet. Her har hun set og hørt ansatte tabe både ansigt og autoritet:  »Mine eksempler viser, at underviserne kommer i en vanskelig og måske ligefrem grænseoverskridende situation, når de er nødt til at bede de studerende om hjælp.«

Alle de ansatte, der medvirker i Greens speciale, har fået dårlige evalueringer første gang, de underviser på dansk – og det er først og fremmest undervisernes accent, de studerende nedvurderer. Magtforholdet forskydes, når underviserne kommer til kort og appellerer til de studerende for at finde det rette ord, begreb eller udtale. Og så er det pludselig de studerende, der har ekspertrollen.

For ifølge specialet vil de studerende typisk hjælpe undervisningen på gled. Men faktisk vil de hellere have undervisere, der taler dansk som førstesprog. Det viser evalueringerne.

»Det er vildt problematisk,« siger Alberte Ritchie Green. »En ting er, at de ansatte må leve med, at de taber ansigt i undervisningen ind imellem, men de bliver også kritiseret for deres accent i studenterevalueringerne. De bliver simpelthen ratet som dårlige undervisere.«

Læs hele artiklen i Uniavisen online, siderne 30-33: https://www.e-pages.dk/ku/1551/

Emner