29. april 2011

Anne Holmen ansættes som professor i parallelsproglighed i CIP

Den 1. maj 2011 har CIP den glæde at byde Anne Holmen velkommen som professor i parallelsproglighed ved centret.

Anne Holmen kommer fra en stilling som professor i dansk som andetsprog og tosprogethed ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus Universitet. Her har hun beskæftiget sig med forskning inden for en række sprogvidenskabelige emner, herunder sprogtilegnelse, børnesprog, tosprogethed på samfunds- og individplan, kontaktlingvistik, minoritets- og majoritetssprog, sprogpædagogik, sprogenes rolle i almenpædagogikken samt sprog- og uddannelsespolitik. Anne sidder i øjeblikket som medlem af Det fri Forskningsråd/Kultur og Kommunikation.

Anne Holmen er kendt i brede kredse både for sin stærke forskningsprofil, sin indsigt og sit engagement i forhold til debatten omkring tosprogethed og sine fremragende formidlingsevner.

Anne har en baggrund inden for både dansk og engelsk. Som professor i parallelsproglighed i CIP vil Anne Holmen gennem sin brede faglige forankring og den respekt der står omkring hende utvivlsomt være med til at styrke centrets forskningsprofil, kursusudvikling og vidensformidling inden for begge sprog.

Tiltrædelsesforelæsning d. 19. maj 2011

Anne Holmen holder tiltrædelsesforelæsning torsdag d. 19. maj kl. 11.15-12.30 med efterfølgende reception.

Arrangementet finder sted i auditorium 23.0.49 på nye KUA (find vej)

Temaet for forelæsningen er:

Internationalisering ude og hjemme - om flersprogethed i akademiske kontekster

Med den øgede internationalisering af danske universiteter ændres kravene til medarbejdere og studerendes engelskkundskaber. Det kan sætte brugen af dansk og andre sprog under pres, men kan også være med til at fremme en frugtbar flersprogethed. I forelæsningen vil Anne Holmen se både kritisk og konstruktivt på den sproglige kompleksitet, der præger moderne universiteter.