Praktisk om CIPs kurser

Nedenfor kan du læse kort om hhv. kurser for medarbejdere og studerende og finde relevante links til gældende generelle vilkår. Disse er tilgængelige i PDF-version fra CIPs hjemmeside til enhver tid. Kursusgebyr fremgår af kursusbeskrivelsen for åbne skemalagte kurser for medarbejdere. Bemærk at forskellige priser er gældende for aktiviteter for studerende og medarbejdere på KU og for samarbejdspartnere uden for KU.