25. marts 2019

Seminar om sprogpolitik og -praksis

Seminar om sprogpolitik og -praksis med forskere fra Yale og Columbia

Lederne af sprogcentrene på hhv. Columbia og Yale universitet, Stephane Charitos og Nelleke Van Deusen-Scholl besøgte CIP onsdag den 13. marts 2019 for en drøftelse af sprogpolitik og sproglig praksis på universitetet. Deltagerkredsen bestod af flere forskere og undervisere fra CIP samt repræsentanter fra RUC, CBS samt Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (TORS). Endelig deltog medarbejdere fra KUs centrale enheder: Kommunikation samt International Uddannelse og Studerende (IUS). 

Fælles fokus for dagen var den krise, som sprog som studiefag kan siges at være i både i USA og Danmark (Europa) samt brugen af engelsk som lingua franca inden for både forskning og undervisning. Gæsterne fra Yale og Columbia gav først et overblik over de forskellige sprogprogrammer, som tilbydes til studerende i USA. Der kan over tid ses et fald både i antal kurser og i antal sprog, der udbydes. 

De fleste institutioner i USA udbyder 6 sprog eller færre. Yale og Columbia er blandt de få undtagelser. I henhold til en ny undersøgelse, som endnu ikke er offentliggjort, tilbyder kun 3% af alle amerikanske universiteter mere end 16 forskellige sprog. En løsning, som kan modvirke manglen på sprog, er tiltaget "Shared Course Initiative" (SCI), hvor universiteter på tværs af USA er gået sammen om at tilbyde sprogkurser for studerende fra de deltagende institutioner. Ideen er baseret på en samtidig undervisning af et sprog for studerende på tre universiteter (Yale, Columbia og Cornell). Dette gøres ved at transmittere undervisningen via en online platform til undervisningslokalerne på de andre universiteter. Initiatvet har ført til en stigning i antallet af studerende, der følger de enkelte sprog samt øget netværk imellem både forskere og studerende. 

Derefter præsenterede Sanne Larsen fra CIP resultaterne fra projektet "Den Sprogstrategiske Satsning", som er blevet gennemført på KU i perioden 2013-2018. Projektets målsætning har været at identificere sproglige behov blandt studerende uden for sproguddannelserne samt at igangsætte pilotforsøg, som kunne støtte op om disse sproglige behov. I alt er 36 pilotforsøg blevet gennemført i løbet af perioden. Sammen med en række spørgeskemaundersøgelser har dette hjulpet forskerne med at indsamle viden om, hvordan man bedst støtter den sproglige udvikling blandt de studerende.

Til sidst gav lektor Janus Mortensen og centerleder Anne Holmen præsentationer af nyere forskning inden for behovet blandt internationale medarbejdere på KU for at lære dansk og en status for den nuværende brug af engelsk som undervisningssprog (EMI) både i og udenfor Danmark. Disse sidste studier viser et fortsat behov for at drøfte, hvordan sprog kan påvirke internationale medarbejderes karriereudvikling samt hvordan både forskere/undervisere og studerende skal bruge sproget i det internationale klasseværelse. 

Stephane Charitos (Columbia University), Anne Holmen (CIP) og Nelleke Van Deusen-Scholl (Yale University).