1. december 2022

To nye professorater på CIP

Det er med stor fornøjelse at vi pr. 1 december 2022 kan annoncere to nye professorer i flersprogethed på CIP, nemlig Slobodanka Dimova og Janus Mortensen.

De to nye professorater skal medvirke til at styrke universitetets forskning, undervisning og formidling inden for flersprogethed, sprogpolitik og sproglig evaluering og testning.

De to professorater er blevet tildelt efter opslag i foråret 2022 og indstilling fra et enigt ansættelsesudvalg med Dekan Kirsten Busch Nielsen som forperson. 

Udnævnelsen af de to nye professorer styrker CIPs rolle som et forskningsbaseret center for parallelsproglighed og internationalisering for hele Københavns Universitet og bidrager til det stærke sprogvidenskabelige fagmiljø på Københavns Universitet.

Slobodanka Dimova har været ansat på CIP siden august 2012 som lektor med speciale i sproglig evaluering og testning. Slobodanka Dimova har bl.a. medvirket til udvikling af CIPs TOEPAS certificering af underviseres engelsksproglige kompetencer til undervisningsbrug og har været projektleder for det Erasmus+ finansierede projekt ”Transnational Alignment of English Competences for University Lecturers”.

Slobodanka Dimova bliver fra 1. december professor i flersprogethed og sprogevaluering.

Janus Mortensen har været ansat på CIP siden august 2015 som lektor i sprogpolitik og har med sin projektledelse af bl.a. det DFF-støttede projekt ”Transient Multilingual Communities” (www.tmc.ku.dk) medvirket til udvikling af vores viden om sproglig praksis i flersprogede miljøer. I det nye DFF-støttede projekt ”English and Globalisation in Denmark: A Changing Sociolinguistic Landscape” (PI Dorte Lønsmann) undersøger han sammen med kolleger fra CIP, Engerom og NorS, hvilken status og anvendelse engelsk har i dagens Danmark.

Janus Mortensen bliver fra 1. december professor i flersprogethed og sprogpolitik.

Slobodanka og Janus vil hver især give tiltrædelsesforelæsninger i løbet af foråret 2023, og disse vil blive annonceret på CIPs hjemmeside samt i HUMs kalender over arrangementer.

Emner