15. december 2023

CIP besøger Bergen og Bilbao

Bergen

Janus Mortensen og Katja Årosin Laursen deltog i og bidrog til to arrangementer på Universitetet i Bergen 6. og 7. december. Seminaret Norskkompetence i akademia – fra ord til handling omhandlede en ny handlingsplan for norsk fagsprog i akademia.

Janus holdt oplæg om den sprogpolitiske situation på Københavns Universitet og fortalte, hvad der ligger bag begrebet internationalisering 2.0 og den nye sprogpolitik på KU.

Katja deltog i et forskningsseminar om sprogbrug og sprogtilegnelse inden for nordisk højere uddannelse. Målet med seminaret var at samle forskere fra forskellige uddannelsesinstitutioner, som arbejder med dette område, og at danne et nyt netværk. Katja holdt oplæg om CIP-podcasten Sprogbrug på KU, som præsenterer forskellige stemmer og dilemmaer fra den sproglige hverdag på universitetet.

Programmet kan findes her:
Norskkompetanse i akademia – frå ord til handling | Styre og ledelse | UiB

Bilbao

Slobodanka Dimova deltog i workshoppen Local Languages as the Language of Instruction in the University, som blev afholdt d. 29. november på Faculty of Science and Technology på University of the Basque Country i Bilbao. Hovedformålet med workshoppen var at inddrage forskellige interessenter (undervisere, studerende og ledelse) i en diskussion om implementeringen af engelsksproget undervisning (EMI) og dens mulige indflydelse på de lokale sprog. Denne diskussion er vigtig for den baskiske kontekst, fordi universitetets mission ud over internationalisering også har været at forbedre status for akademisk baskisk.

Slobodankas præsentation The Role of Languages in Internationalization of Higher Education: Policy and Practice gav et overblik over KU's implementering af politikker, som CIP har været involveret i de seneste år, med fokus på studerendes og læreres sprogudvikling og sprogvalg med henblik på effektiv kommunikation på universitetet.

Programmet for workshoppen kan findes her: Eventos - Facultad de Ciencia y Tecnología - UPV/EHU

Emner