21. december 2023

Ny bevilling fra Carlsbergfondet til undersøgelse af AI og sprog på universitetet

Nu hvor året næsten er omme er CIP glade for at kunne annoncere, at Carlsbergfondet har tildelt professor Janus Mortensen og projektet ”AI and the University - Towards a sociolinguistics of literacy and voice in the age of generative language technology” (AI-UNI) en Semper Ardens Accomplish-bevilling på 9.889.244 kroner. 

De kommende fem år vil projektet undersøge hvordan AI påvirker sprogbrug på universitetet med særligt fokus på hvordan generativ sprogteknologi indgår i udvikling, tilegnelse og formidling af viden. Projektet vil dokumentere hvordan generativ sprogteknologi bruges som en del af akademisk praksis, vurdere hvilke konsekvenser udviklingen har for forskning, undervisning og læring, og udvikle en teoretisk forståelse af menneskelig interaktion med generativ sprogteknologi som en arena for sociolingvistisk forandring.

Projektet omfatter lingvistisk etnografiske casestudier af, hvordan forskere og studerende inden for forskellige discipliner bruger generative sprogteknologier som en del af deres daglige praksis, samt en årlig spørgeskemaundersøgelse, der har til hensigt at dokumentere ændringer over tid i brugen af AI på danske universiteter.

Projektet huses af CIP og ledes af Janus Mortensen sammen med tenure track-adjunkt Sanne Larsen. Semper Ardens Accomplish-bevillingen vil herudover finansiere to ph.d.-studerende og to 3-årige postdocs, som også vil være en del af teamet. 

Vi ser frem til fem års spændende forskning, der vil skabe ny viden om anvendelsen af generativ sprogteknologi og konsekvenserne for sprog, tekst og tanke i akademisk praksis.

Emner