3. november 2023

Ny centerleder på CIP

Pr. 1. januar 2024 overtager professor Janus Mortensen posten som centerleder på CIP efter Anne Holmen, der går på pension med udgangen af 2023.

Janus Mortensen har været ansat på CIP siden 2015, først som lektor i sprogpolitik og siden 1. december 2022 som professor i flersprogethed og sprogpolitik. Som sin første handling som ny centerleder forventer Janus at udnævne sin kollega, professor i flersprogethed og sprogevaluering, Slobodanka Dimova, som vicecenterleder. Dermed bliver et nyt ledelsesteam sat på CIP for den kommende 3-årige periode.

Det er et enigt ansættelsesudvalg, ledet af Dekan for Det Humanistiske Fakultet, Kirsten Busch Nielsen, der har peget på Janus Mortensen som ny leder på CIP, med udgangspunkt i hans ideer for styrkelse af CIP som forskningsunderstøttet ressourcecenter for hele Københavns Universitet.

Udover at videreføre CIPs eksisterende aktiviteter inden for både sprogundervisning og forskning, vil der er i den kommende periode være særligt fokus på at styrke dansk som andetsprog som forsknings- og undervisningsområde, ligesom betydningen af kunstig intelligens (AI) for sprog og sprogbrug på Københavns Universitet vil blive sat under lup.

Om sin nye position som centerleder siger Janus Mortensen følgende
"CIP et unikt forsknings- og ressourcecenter, og jeg ser frem til at være med til at udvikle centerets aktiviteter de næste tre år. KU’s sprogpolitik fra 2021 og de igangværende udviklinger i uddannelseslandskabet, hvor der fra politisk side bl.a. lægges op til at øge optaget af internationale studerende, er vigtige pejlemærker for hvordan vi kommer til at arbejde med internationalisering på Københavns Universitet i de kommende år.
På CIP glæder vi os til at være med til at løfte denne opgave i fællesskab med interne og eksterne samarbejdspartnere."

Emner