25. april 2023

Øget interesse for engelskkurser til teknisk og administrativt personale

CIP har i første kvartal af 2023 oplevet en øget forespørgsel efter engelskkurser for medarbejdere på Københavns Universitet. Akademisk sprogkonsulent Pete Westbrook er meget positiv over udviklingen:

“Det er en spændende tid at være sprogunderviser i engelsk på CIP! På det seneste er det væltet ind med henvendelser fra administrative enheder på hele universitetet, som ønsker at tilbyde deres medarbejdere skræddersyede engelskkurser. Uanset om der er tale om tale- eller skrivefærdigheder, virker universitetets medarbejdere til at have en stigende interesse i at opkvalificere deres engelskkundskaber til løsning af deres specifikke arbejdsopgaver.

Den relativt pludselige, men meget velkomne, stigende interesse tilskriver vi delvist udgivelsen af Københavns Universitets sprogpolitik, som indeholder direkte referencer til vigtigheden af at sikre gode engelskkundskaber hos de administrative medarbejdere. At lade medarbejderne forbedre deres engelskkundskaber, gør dem i stand til at udføre deres arbejde på engelsk bedre, med større selvsikkerhed, indenfor en tilfredsstillende tidsramme og med samme følelse af stolthed og professionalisme som når de udfører deres opgaver på dansk.

På nuværende tidspunkt behandler vi henvendelser om skræddersyede kurser til de følgende grupper af medarbejdere:

  • Campus service ansatte, som har brug for at forbedre deres engelske for lettere og med større tydelighed at kunne kommunikere med brugerne i tilfælde af nedbrud på udstyr og andre problemer med fakultetets bygninger.
  • Studie- og karrierevejledere som via afdelingens hjemmeside har brug for at kunne levere klar, præcis og kortfattet skriftlig kommunikation på engelsk målrettet internationale studerende.
  • En sektion for forskning og impact, som ønsker et kursus fordelt på de tre forskellige teams i enheden. Antallet af medarbejdere er steget, og inkluderer nu også medarbejdere der endnu ikke hverken taler eller forstår dansk.
  • En afdeling for uddannelse og studerende, som er ansvarlige for at levere rådgivning til undervisere og studievejledning til studerende. Da der er en stor andel af internationale medarbejdere og studerende på fakultetet, er medarbejderne ofte nødt til at kommunikere på engelsk med kursusansvarlige, undervisere og studerende både per mail, telefon og ved fysiske henvendelser.
  • En HR-afdeling, der ønsker skræddersyede kurser til opkvalificering af engelskkompetencer hos fire forskellige grupper i enheden. Medarbejderne beskæftiger sig med forskellige områder indenfor HR, blandt andet juridisk HR, personale- og Ph.D.-administration, HR-projekter og ledelsesinformation. Målet er at forbedre kommunikationen på engelsk og opbygge en mere standardiseret brug af HR-terminologi på tværs af afdelingen.

Fællesnævneren for disse sektioner og afdelinger på tværs af universitetet er, at de har identificeret et sprogligt behov blandt deres medarbejdere, og har taget initiativ til at imødekomme det behov ved at tilbyde engelsksproglig kompetenceudvikling. Det vil både forbedre medarbejdernes selvsikkerhed og kvaliteten af deres arbejde, da kurset struktureres, så der er fokus på at øve præcis de sproglige konstruktioner og den terminologi, som medarbejderne har brug for i deres daglige arbejde. Det gælder uanset om der er brug for at øve skriftlighed, mundtlighed, udvidelse af ordforråd og kendskab til domænespecifik terminologi, eller andre sproglige udfordringer som fx e-mailkomposition, grammatik, udtale, e.l.”

Alle kurser udviklet af CIP sætter fokus på kommunikative kompetencer ift. at bruge engelsk på universitetet, så hvis du tænker, at du og dine kolleger ville have gavn af et skræddersyet engelskkursus, er i velkomne til at kontakte os på cip@hum.ku.dk.

Emner