6. februar 2024

Dansk talt som andetsprog af KU's internationale ansatte

I Københavns Universitets sprogpolitik står der at videnskabelige medarbejdere med international baggrund forventes at kunne bidrage til undervisning på dansk efter 3-6 års ansættelse.

I den seneste udgivelse i CIPs serien ”Studier i parallelsproglighed” ser cand.mag. Alberte Ritchie Green på, hvordan internationale medarbejdere oplever og praktiserer at bidrage til at undervise på dansk. Undersøgelsen med titlen ”Man bliver mere dansk end de danske undervisere” er baseret på interviews med medarbejdere og optagelser fra medarbejderes undervisning eller vejledning.

Internationale forskere på KU fortæller at de går til danskundervisning i flere år for at lære sproget og for at de kan leve op til KU’s sprogkrav om at undervise på dansk. Alligevel får de i starten dårlige evalueringer af de studerende når de underviser på dansk. Undersøgelsen viser, at de internationale ansattes føler at deres position som faglige eksperter bliver udfordret, når de begynder at undervise på dansk.

Nogle internationale ansatte frygter, at kravet måske kan bremse dem i konkurrencen med kollegaer med dansk som førstesprog.

Læs interviewet om specialet med forfatteren Alberte Ritchie Green

Se CIP's bøger i serien: Studier i Parallelsproglighed

Emner