25. januar 2024

Ny podcastepisode om sprogbrug på møder på universitetet

Anden episode af CIPs podcastserie Sprogbrug på KU er netop udkommet, og den handler om sprogvalg og sprogbrug i forbindelse med møder.

Katja Årosin fra CIP taler med tre gæster om, hvordan vi bestemmer, hvilke sprog vi skal bruge på forskellige møder. Hvordan påvirker sprogvalg vores forståelse og bidrag på møderne? Og hvordan sørger vi for, at vores sprogvalg fører til inklusion snarere end eksklusion?

Vi hører blandt andet, at der er forskel på, hvordan vi taler om sprogbrug og træffer beslutninger om sprogvalg på tværs af universitetet. Vi taler om den sårbarhed og oplevelse af eksklusion, der kan opstå, når vi kommunikerer på andet- eller fremmedsprog. Vi hører også om, hvordan man kan skabe en lokal sprogpolitik, og vi får konkrete råd til, hvordan man generelt kan skabe en god sproglig praksis.

Episoden er på engelsk, og du finder den på KU's podcastside: Sprogbrug på KU – Københavns Universitet
Samme sted finder du også et dansk og et engelsk resumé af indholdet. 

Gæster i studiet:

Lydklip 2: Pete Westbrook, akademisk sprogkonsulent, CIP

Podcasten er produceret i samarbejde med KU's Center for Online og Blended Learning, COBL.

For dig, der vil vide mere om KU's sprogpolitik:

Forslag til god implementering af KUs sprogpolitik (pt. kun på engelsk):
Implementation of the UCPH language policy – University of Copenhagen

Mere om CIPs arbejde med sprogvalg og sprogpolitik:
Sprogpolitik og sprogvalg – Københavns Universitet 

Mere om parallelsproglighed:
Om parallelsproglighed – Københavns Universitet

Emner