Om parallelsproglighed

Hvordan skal 'parallelsproglighed' forstås, og hvor stammer begrebet fra? 

Ét af målene med Center for Internationalisering og Parallelsproglighed er at være videncenter for parallelsproglighed. Derfor har vi udviklet denne elektroniske oversigt over, hvad der er sagt og skrevet om parallelsproglighed i Danmark. Oversigten bliver løbende opdateret og udbygget for at sikre, at den dækker området bedst muligt.

Har du idéer til oversigten, eller kender du til andet materiale, der kunne være relevant for CIP at henvise til heri, så er du meget velkommen til at skrive til: cip@hum.ku.dk .