Martin Carlshollt Unger
Martin Carlshollt Unger

Ph.d. stipendiat

Projektets titel: Sproglige behov I danskundervisningen
Projektstart: 1. Februar 2017
Vejledere: Juni Söderberg Arnfast og Petra Daryai-Hansen

Mit projekt beskæftiger sig med sproglige behov og behovsafdækningsanalyse i danskundervisningen og afledt deraf pædagogiske tiltag og målrettede aktiviteter i danskundervisningen. Over tid skal danskhold for internationale vidensarbejdere og udvekslingsstuderende undersøges med henblik på sproglige behov. Dette sker via en metodisk triangulering. Undersøgelsen opdeles i tre dele: Spørgeskemaer (kvantivative data) samt observation og interviews (kvalitative data).

Igennem analyse af de indsamlede data, skal der kunne træffes udsagn om hvordan sproglige behov forandres over tid, hvordan der udvikles nye behovsafdækningsmetoder i relation til sprogbehov og hvordan den udvundne viden kan bidrage til at forbedre udviklingen af skræddersyede løsninger til kursister med forskellige behov, erfaringer og forudsætninger samt til den pædagogiske og indholdsmæssige planlægning, tilrettelæggelse og målstyrede kursusaktiviteter af/i sprogkurser.

ID: 124531099