Værdigrundlag for CIP

CIPs formål er at levere et fagligt og praktisk underlag, der på bedst mulig vis kan understøtte Universitetets parallelsprogspolitik: Københavns Universitet deltager på engelsk i det internationale akademiske miljø og vil samtidigt fastholde sin forpligtelse til fortsat at kunne betjene det danske samfund på dansk. CIP skal være med til at sikre, at medarbejderne og de studerende har de fornødne sproglige kompetencer, der forudsættes for at fungere på et optimalt niveau nationalt og internationalt på begge disse sprog, men i et videre perspektiv også på en række andre sprog.

Dermed er den grundlæggende værdi klar: Målet er at fremme begge dimensioner, ikke at tage stilling til fordel for den ene eller den anden.

CIPs centrale opgave er at levere forskningsbaseret og praksisrelateret viden om sproglige behov og kompetencer specifikt med henblik på universitetsforhold. Forskningsbaseringen er den dimension, der adskiller CIP fra andre udbud af sprogundervisning.

På basis af forskningsindsatsen bliver CIPs rolle at kvalificere diskussioner og beslutninger vedrørende sprog gennem at levere empirisk viden, der er så robust, at repræsentanter for alle relevante holdninger kan se deres interesse i at forholde sig til den.