Værdigrundlag

Studerende der sidder ved Emil Holms kanal foran bygning 23.

CIP’s formål er at understøtte den parallelsprogspolitik, som Københavns Universitet har haft som en del af sine strategiske målsætninger siden 2008. For at realisere dette formål arbejder CIP på et værdigrundlag, der medfører, at aktiviteterne

  • tager udgangspunkt i brugernes perspektiv, uanset om brugeren er et enkelt individ, et fagmiljø eller en ledelsesenhed.
  • sætter individet i centrum med fokus på den enkeltes oplevelse af sproglige forhold.
  • søger at fjerne sproglige barrierer, så der sikres lige vilkår for ansatte og studerende.
  • bliver udviklet så tæt på de situationer, hvor de er mest relevante og har størst effekt.
  • bliver tilrettelagt optimalt ud fra den funktion, de skal have, også selvom det kan være disruptivt i forhold til traditioner inden for fremmedsprogtilegnelsen.

KU's strategi 2023

CIP's arbejde på KU er samtidig med til at realisere KU's nyeste strategi; KU strategi 2023. I kraft af det værdigrundlag og det sprogsyn der danner grundlag for CIP's arbejde, besidder CIP en unik position i realiseringen af de sproglige aspekter af KU's strategi 2023.