Organisation

Mørke skyer og regnbue over Karen Blixens Plads set fra fjerde sal i bygning 23.

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed er etableret per 1. april 2008 som et center ved Københavns Universitet. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom) og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NORS) samarbejder om at støtte centret fagligt. Centret er forankret på Det Humanistiske Fakultet under Prodekan for Uddannelse. 

Finansiering

Pr. 1. januar 2013 er rektorbevillingen til CIP gjort permanent. Bevillingen dækker udgifter til administration og forskning. Herudover skal centret drive indtægtsdækket virksomhed. 

Ledelse

Centrets daglige ledelse varetages af centerleder Anne Holmen i samarbejde med centeradministrator Helen Sværke. Et fagligt udvalg fra de to samarbejdende institutter fungerer som rådgivere i forbindelse med den faglige styring af centrets aktiviteter. 

Ansatte

Centret har i alt ca. 20 medarbejdere fordelt mellem forskere, undervisere og administrative medarbejdere. CIPs eget sekretariat består af en række fastansatte administrative medarbejdere, der varetager alt fra kursusadministration til kommunikationsopgaver og konferenceafholdelse samt et par studentermedhjælpere.

Undervisningsaktiviteter varetages primært af centrets fastansatte akademiske sprogkonsulenter, samt af en række deltidsansatte undervisere. Alle CIPs undervisere har stor erfaring med undervisning inden for engelsk og/eller dansk som andet- og fremmedsprog. Centrets ansatte består endvidere af forskere, lektorer og en professor, der alle ud over deres forskningsaktiviteter også underviser og vejleder. Ligeledes bidrager sprogkonsulenterne ofte til forskningsaktiviteterne.

Endelig har centret pt. to ph.d.-stipendiater finansieret af "Konsortiet for sprog og fagdidaktik i folkeskolen", der er et samarbejde mellem KU og Københavns Professionshøjskole (KP). 

Du kan læse meget mere om de enkelte medarbejdere på siden 'Ansatte'.