Nordpath – netværk for samskabelse af nye veje for nordisk internationalisering inden for videregående uddannelser

De studerende i Norden skal være bedre rustet til et internationalt arbejdsmarked, og det skal et udviklingen af et nyt virtuelt kursus i interkulturelle kommunikative kompetencer medvirke til.

Københavns Universitet deltager derfor sammen med universiteter fra Stockholm, Island og Finland i et nyt projekt støttet af Nordplus ved navn ”NordPath- Network for co-creating new paths for Nordic internationalization in higher education”.

Projektet løber i perioden juni 2021-oktober 2022 og har til formål at udvikle et virtuelt kursus i interkulturelle kompetencer, som de studerende kan deltage i på tværs af de deltagende lande.

Undervejs foretages en indsamling og sammenligning af erfaringer med brug af interkulturelle kommunikative kompetencer på tværs af universiteterne for at skabe den bedst mulige platform for et nyt fælles virtuelt kursus. Kurset skal udvikles i samarbejde mellem partnerne og være klar til en første pilottest i efteråret 2022.

Sideløbende er det et formål med projektet at styrke samarbejde og opbygge netværk mellem de internationale koordinatorer fra de medvirkende universiteter, sådan at der kan skabes endnu bedre muligheder for internationaliseringen på tværs af Norden, også i fremtiden.

Projektet ledes af Universitet i Helsinki og koordineres på KU af afdelingen for Uddannelse og Studerende på HUM. CIP skal medvirke til udviklingen af det virtuelle kursus i interkulturelle kompetencer, bl.a. på basis af erfaringer fra tidligere projekter om internationalisering og sprog, bl.a. ”Det internationale klasseværelse” og ”Sprogstrategisk Satsning”.

Projektet startes med et kick-off møde i juni 2021.

 

Projektets første fase har fokus at indsamle fælles erfaringer med brugen af interkulturelle kommunikative kompetencer på en fælles platform.

I projektets anden fase er der fokus på planlægning af kurset ud fra eksisterende erfaringer og lignende kurser eller aktiviteter hos partnerne. Samtidig vil kursets indhold og struktur blive udviklet sammen med kravene til en fælles virtuel læringsplatform.

I projektets tredje fase vil partnerne udvikle kursusmateriale og en guideline til implementering af kurset. Dertil skal den praktiske gennemførelse af kurset planlægges.

 

Partnerne har planlagt en række arbejdsmøder i projektperioden hos hver partner. Partnerne mødes online i september 2021, og derefter i Stockholm i november 2021, Reykjavik i april 2022, Helsinki i juni 2022 og København i august 2022. Ud over projektpartnerne vil relevante lokale eksperter blive inviteret til deltagelse i hvert møde. Der vil blive afholdt online møder og udviklingsworkshop løbende.

Link til de enkelte universiteter følger...

 

Siden vil løbende blive udbygget med nyt om projektet.