Tidligere projekter og samarbejder

Her kan du læse mere om de projekter og samarbejder, som CIP har afsluttet over de senere år:

På vej mod en individualiseret tekstbog - nyt værktøj og nye metoder.

CIP har fra januar 2021 til og med januar 2022 gennemført projektet “På vej mod en individualiseret tekstbog - nyt værktøj og nye metoder” med støtte fra SIRIs Efteruddannelsespulje. Projektet har undersøgt og udviklet pædagogiske metoder og praksisser til inddragelse af digitale værktøjer i andetsprogsundervisningen i dansk med udgangspunkt i en digital platform kaldet “Zeeguu”, som er udviklet specifikt til individualiseret læsning og ordforrådstilegnelse.

Læs mere om projektet "På vej mod en individualiseret tekstbog".


Turbodansk for grønlandske studerende

Turbodansk blev udbudt af CIP for perioden 2019-2020 på kontrakt med Undervisningsministeriet. Formålet med kurset var at opkvalificere danskkundskaberne hos de grønlandske studerende, der kommer til Danmark for at tage en uddannelse, og samtidig klæde dem på til studielivet i Danmark.  

Læs mere om Turbodansk for grønlandske studerende.


Kurser og efteruddannelse inden for dansk som andetsprog for ansatte på sprogcentre m.fl.

For perioden 2018-2020 har CIP i samarbejde med Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udbudt en række kurser og møder for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne.

Læs mere om efteruddannelse dansk (SIRI).


Sommersprogkursus i dansk og dansk kultur (2017-2020)

Som en del af Kulturaftaleprogrammet (ved Uddannelses- og forskningsministeriet) har CIP tilbudt udenlandske studerende at deltage i gratis sommersprogkursus i dansk og dansk kultur fra 2017-2020. Denne del af Kulturaftaleprogrammet er nedlagt fra 2021, men du kan få et kort indblik i tidligere års kursusaktiviteter på denne side.