Internationalisering og sprogkompetencer på Københavns Universitet

Projektet Internationalisering og sprogkompetencer på KU er et tværgående samarbejdsprojekt, der i perioden 2013 til sommer 2017 har arbejdet målrettet med at udvikle en række initiativer til styrkelse af den internationale dimension i studie- og læringsmiljøerne på tværs af universitetet. Projektet er finansieret af universitetets 2016-pulje for uddannelsesinitiativer.

Formål

decorative

Som mange andre universiteter har Københavns Universitet i de seneste år oplevet et øget fokus på internationalisering af sine uddannelser. Dette indebærer dels en markant stigning i antallet af internationale studerende, der tager hele deres uddannelse på Københavns Universitet, dels et behov for bedre sprogkompetencer undervejs i studiet og som kvalifikation ved overgangen til et globalt arbejdsmarked. Når studentersammensætningen ændrer sig, opstår desuden behov for udvikling af universitetspædagogikken. Dette projekt vil med støtte fra universitetets Pulje 2016 adressere de forskellige behov, der opstår i kølvandet på internationaliseringen af universitetets uddannelser herunder også behovet for karriereforberedende aktiviteter, der kan øge sandsynligheden for, at de internationale studerende på KU bliver i Danmark efter endt uddannelse.

Læs mere om projektet.

Samarbejdspartnere

Projektet er baseret på et tværgående samarbejde mellem følgende fakulteter og enheder på tværs af Københavns Universitet:

  • Det Humanistiske Fakultet (projektansvarlig) (HUM)
  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE)
  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF)
  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND)
  • Det Teologiske Fakultet (TEOL)
  • Den centrale Uddannelsesservice (FA)

Læs mere om projektets organisering.

Til toppen