Studier i Parallelsproglighed 

CIP-serien 'Studier i Parallelsproglighed' udgives under den fagfællebedømte skriftserie 'Københavnerstudier i tosprogethed', som udgives af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet.


Bind C10 (2020)

Eva Bramm.
Snakker nej Dansk Bilka, kun arbejde.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C10, Københavnerstudier i Tosprogethed.
ISBN: 978-87-93510-09-8, ISSN: 0901-9731

Her kan du downloade Bind C10

Forside af C10 Eva Bramm

Bind C9 (2016)

Marta Kirilova og Anne Holmen (red)
Antologisamlingen ”Kulturlæring” indeholder 6 artikler, der alle beskæftiger sig med kulturlæring fra forskellige vinkler. Ud over indledning ved Marta Kirilova og Anne Holmen omfatter antologien artikler skrevet af Karen Risager, Uffe Kasper Rasmussen, Kristine Rode Larsen og Julie Valvik.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C9, Københavnerstudier i Tosprogethed.
ISBN: 978-87-91621-90-1, ISSN: 0901-9731

Her kan du downloade Bind C9

Forside C9


Bind C8 (2015)

Pete Westbrook
Talk About Mouth Speculums: Collocational Competence and Spoken Fluency in Non-Native English-Speaking University Lecturers.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C8, Københavnerstudier i Tosprogethed.
ISBN: 87-91621-68-2, ISSN: 0901-9731

Her kan du downloade Bind C8

Forside C8


Bind C7 (2015)

Camilla Falk Rønne Nissen
En parallelsproglig virkelighed – et etnografisk studie af sprogbrugsmønstre på to kurser udbudt på engelsk på SCIENCE og SUND, Københavns Universitet.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C7, Københavnerstudier i Tosprogethed.
ISBN: 87-91621-62-3, ISSN: 0901-9731.
Bogen koster 159 kr. ekskl. moms og porto.Bind C6 (2014)

Stine Myssing Odgaard
”Det er ikke et sprog, man bare kan samle op på gaden” – en undersøgelse af behovet for kurser i akademisk dansk for studerende med dansk som andetsprog på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C6, Københavnerstudier i Tosprogethed.
ISBN: 87-91621-60-7, ISSN: 0901-9731.
Bogen koster 150 kr. ekskl. moms og porto.Bind C5 (2013)

Anna Kristina Hultgren
Parallelsproglighed på danske universiteter: En statusrapport 2013.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C5, Københavnerstudier i Tosprogethed
ISBN 87-91621-61-5, ISSN 0901-9731.

Her kan du downloade Bind C5

Forside C5Bind C4 (2013)

Katja Årosin Laursen
"Det er sprogligt - selv hvor du ikke lægger mærke til det". En empirisk undersøgelse af sproglige og faglige vanskeligheder hos farmaceutstuderende med dansk som andetsprog på Københavns Universitet.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C4, Københavnerstudier i Tosprogethed
ISBN 87-91621-57-7, ISSN 0901-9731.

Her kan du downloade Bind C4

Forside C4Bind C3 (2011)

Lotte Eggert Kiil
Danish University Students' Use of Code-Switching During English-Medium Instruction - A case study of two English-medium courses at The Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C3, Københavnerstudier i Tosprogethed

ISBN 9788791621499, ISSN 0901-9731.
Bogen koster 125 kr. ekskl. moms og porto.

Her kan du downloade Bind C3

Forside C3Bind C2 (2010)

Anne Sofie Jakobsen
"Ellers er det bare lige ud af landevejen" - en interviewundersøgelse af ti underviseres holdninger til og erfaringer med engelsksproget undervisning ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C2, Københavnerstudier i Tosprogethed
ISBN 8791621399, ISSN 0901-9731.
Bogen koster 125 kr. ekskl. moms og porto.

Her kan du downloade Bind C2

Forside C2Bind C1 (2009)

Tina Skriver Didriksen
Engelsk som undervisningssprog på de danske universiteter - en empirisk undersøgelse af danske førsteårsstuderendes holdninger og indgangskompetencer. 
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C1, Københavnerstudier i Tosprogethed
ISBN 8791621240, ISSN 0901-9731.
Bogen koster 125 kr. ekskl. moms og porto.  

Her kan du downloade Bind C1

Forside C1