Studier i Parallelsproglighed 

CIP-serien 'Studier i Parallelsproglighed' udgives under den fagfællebedømte skriftserie 'Københavnerstudier i tosprogethed', som udgives af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet.

Bøgerne kan downloades gratis her på siden - bare klik på bogens forside. Bind C6 og C7 findes kun som fysisk udgivelse - eksemplarer udleveres ved henvendelse i CIP's sekretariat.


Bind C16 (2024)

Danièle Edith Eychenne
La traduction automatique: Étude des pratiques déclarées des apprenants de français au collège au Danemark
Serien Studier i parallelsproglighed, bind C16, Københavnerstudier i tosprogethed
ISBN: 978-87-93510-99-9, ISSN: 0901-9731

Med ”La traduction automatique” undersøger Daniéle Eychenne danske grundskoleelevers brug af oversættelsesteknologi i forbindelse med grundskolens franskundervisning. Udgivelsen er et lettere redigeret speciale fra franskuddannelsen på Københavns Universitet. Det er baseret på en omfattende undersøgelse af elevers kendskab til og erfaringer med forskellige oversættelsesværktøjer. Undersøgelsen viser, at eleverne er erfarne brugere, men at de sjældent vejledes i brugen af deres lærere. Undersøgelser peger derfor også på behovet for en didaktik på området og en efteruddannelse af sproglærerne.

Her kan du downloade Bind C16:

Link til Bind C16


Bind C15 (2023)

Alberte Ritchie Green
Man bliver mere dansk end de danske undervisere
Serien Studier i parallelsproglighed, bind C15, Københavnerstudier i tosprogethed
ISBN: 978-87-93510-07-4, ISSN: 0901-9731

Ifølge Københavns Universitets nyeste sprogpolitik (fra 2021) forventes videnskabelige medarbejdere med international baggrund at kunne bidrage til undervisning på dansk efter 3-6 års ansættelse. I dette speciale er der fokus på, hvordan internationale medarbejdere oplever og praktiserer dette. Metodologisk er der tale om en lingvistisk etnografisk analyse, der kombinerer data fra interviews med 10 medarbejdere med såvel feltnoter som optagelser fra 4 medarbejderes undervisning eller vejledning. På baggrund heraf viser tre temaer sig som særligt vigtige: 1) internationalisering og sprogpolitik på KU, 2) forskellen på at være ekspert og novice som fagperson og 3) de identitetspositioner, der knytter sig til at bruge dansk som andetsprog. Generelt viser analysen, at både studerende og medarbejdere skelner mellem dansk talt som førstesprog (af ”native speakers”) og dansk talt som andetsprog (af ”non-native speakers”), og at den udbredte ”native speaker”-ideologi er både indlejret i og reproduceres gennem interaktionen mellem undervisere og studerende. Dette fører i specialet til en diskussion af, hvordan ideologien påvirker medarbejdernes position som fagundervisere.

Her kan du downloade Bind C15:

Link til Bind C15


Bind C14 (2021)

Karen-Margrete Frederiksen, Pernille Hvalsøe og Sanne Larsen
Digital sprogundervisning i coronaens tid - refleksioner fra den første tid
Serien Studier i parallelsproglighed, bind C14, Københavnerstudier i tosprogethed
ISBN: 978-87-93510-49-4   ISSN: 0901-9731

I denne artikelsamling reflekterer en gruppe universitetsundervisere i sprogfag over de pædagogiske vilkår under den første fase af corona-nedlukningen, dvs. i foråret 2020. Underviserne giver udtryk for en række frustrationer og et stort besvær med den praktiske og pædagogiske omstilling til digital undervisning, men deres artikler indeholder samtidig også nyttige erfaringer og gode ideer til kommende online forløb. 

Her kan du downloade Bind C14:

Link til Bind C14


Bind C13 (2021)

Tore Kristiansen og Anne Holmen (red)
Sprogs status i Rigsfællesskabet 2031
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C10, Københavnerstudier i Tosprogethed.
ISBN: 978-87-93510-46-3, ISSN: 0901-9731

Siden 1991 er der hvert tiende år udkommet en antologi med fokus på sprogs status i Danmark. Det særlige ved artiklerne er, at de alle tillader sig at indeholde et fokus på udviklingen 10 år frem. Den fjerde af disse antologier udkommer nu med 12 artikler, som er samlet under overskrifter som Sprog i medierne, Mødet mellem dansk og engelsk, Sprog på Færøerne og i Grønland, Begribelsen af variationen i moderne dansk samt Mødet mellem dansk og minoritetssprogene.

Her kan du downloade Bind C13:


Bind C12 (2021)

Anne Holmen og Katja Årosin Laursen (red)
Developing academic language programs for newly arrived migrants - The role of Nordic Universities 
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C10, Københavnerstudier i Tosprogethed.
ISBN: 978-87-93510-12-8, ISSN: 0901-9731

De nordiske lande modtog i 2015 og frem et større antal flygtninge end i den foregående periode. Flere af disse var unge mennesker med afbrudte universitetsforløb eller en adgangsgivende eksamen i bagagen. Norge, Sverige og Finland igangsatte særlige akademiske brobygningsforløb for at lette kvalificerede flygtninges overgang til videregående uddannelse. I denne publikation bliver de nordske og svenske erfaringer beskrevet, og danske erfaringer fra et lignende brobygningsforløb for 15 år siden bliver genbesøgt. Desuden indgår der en norsk artikel om betydningen af sproglig studenterdiversitet for universitetspædagogikken.

Her kan du downloade Bind C12:


Bind C11 (2021)

Janus Mortensen og Dorte Lønsmann (red)
The sociolinguistic complexity of international higher education: Student perspectives on language ideologies and social inclusion.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C10, Københavnerstudier i Tosprogethed.
ISBN: 978-87-93510-07-4, ISSN: 0901-9731

This issue includes six articles that all focus on language and inclusion in international higher education in Denmark. Drawing on qualitative interviews with international students at a university college, the articles investigate language ideological beliefs about the use of Danish and English at school and in Danish society in general. The introduction by Dorte Lønsmann and Janus Mortensen is followed by articles by Simone Møller Krogh, Karen-Sofie Ahrenfeldt Madsen, Ida Moth Kej, Frida Lundquist Andersen and Niels G. van Leeuwen.

Her kan du downloade Bind C11:


Bind C10 (2020)

Eva Bramm.
Snakker nej Dansk Bilka, kun arbejde.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C10, Københavnerstudier i Tosprogethed.
ISBN: 978-87-93510-09-8, ISSN: 0901-9731

Her kan du downloade Bind C10:

Forside af C10 Eva Bramm


Bind C9 (2016)

Marta Kirilova og Anne Holmen (red)
Antologisamlingen ”Kulturlæring” indeholder 6 artikler, der alle beskæftiger sig med kulturlæring fra forskellige vinkler. Ud over indledning ved Marta Kirilova og Anne Holmen omfatter antologien artikler skrevet af Karen Risager, Uffe Kasper Rasmussen, Kristine Rode Larsen og Julie Valvik.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C9, Københavnerstudier i Tosprogethed.
ISBN: 978-87-91621-90-1, ISSN: 0901-9731

Her kan du downloade Bind C9:

Forside C9


Bind C8 (2015)

Pete Westbrook
Talk About Mouth Speculums: Collocational Competence and Spoken Fluency in Non-Native English-Speaking University Lecturers.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C8, Københavnerstudier i Tosprogethed.
ISBN: 87-91621-68-2, ISSN: 0901-9731

Her kan du downloade Bind C8:

Forside C8


Bind C7 (2015)

Camilla Falk Rønne Nissen
En parallelsproglig virkelighed – et etnografisk studie af sprogbrugsmønstre på to kurser udbudt på engelsk på SCIENCE og SUND, Københavns Universitet.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C7, Københavnerstudier i Tosprogethed.
ISBN: 87-91621-62-3, ISSN: 0901-9731.

Bind C7 findes kun som fysisk udgivelse. Henvend dig i CIP's sekretariat for udlevering.Bind C6 (2014)

Stine Myssing Odgaard
”Det er ikke et sprog, man bare kan samle op på gaden” – en undersøgelse af behovet for kurser i akademisk dansk for studerende med dansk som andetsprog på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C6, Københavnerstudier i Tosprogethed.
ISBN: 87-91621-60-7, ISSN: 0901-9731.

Bind C6 findes kun som fysisk udgivelse. Henvend dig i CIP's sekretariat for udlevering.Bind C5 (2013)

Anna Kristina Hultgren
Parallelsproglighed på danske universiteter: En statusrapport 2013.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C5, Københavnerstudier i Tosprogethed
ISBN 87-91621-61-5, ISSN 0901-9731.

Her kan du downloade Bind C5:

Forside C5Bind C4 (2013)

Katja Årosin Laursen
"Det er sprogligt - selv hvor du ikke lægger mærke til det". En empirisk undersøgelse af sproglige og faglige vanskeligheder hos farmaceutstuderende med dansk som andetsprog på Københavns Universitet.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C4, Københavnerstudier i Tosprogethed
ISBN 87-91621-57-7, ISSN 0901-9731.

Her kan du downloade Bind C4:

Forside C4Bind C3 (2011)

Lotte Eggert Kiil
Danish University Students' Use of Code-Switching During English-Medium Instruction - A case study of two English-medium courses at The Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C3, Københavnerstudier i Tosprogethed

ISBN 9788791621499, ISSN 0901-9731.

Her kan du downloade Bind C3:

Forside C3Bind C2 (2010)

Anne Sofie Jakobsen
"Ellers er det bare lige ud af landevejen" - en interviewundersøgelse af ti underviseres holdninger til og erfaringer med engelsksproget undervisning ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU.
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C2, Københavnerstudier i Tosprogethed
ISBN 8791621399, ISSN 0901-9731.

Her kan du downloade Bind C2:

Forside C2Bind C1 (2009)

Tina Skriver Didriksen
Engelsk som undervisningssprog på de danske universiteter - en empirisk undersøgelse af danske førsteårsstuderendes holdninger og indgangskompetencer. 
Serien Studier i Parallelsproglighed, bind C1, Københavnerstudier i Tosprogethed
ISBN 8791621240, ISSN 0901-9731.

Her kan du downloade Bind C1:

Forside C1