Sprogpolitik og sprogvalg

Forskning i sprogpolitik og sprogvalg på CIP koncentrerer sig hovedsageligt om sprogvalg i uddannelsesmiljøer, forskning, administrative sammenhænge og andre områder inden for universitetsverdenen. Hvilke sprog bruges hvornår, af hvem og med hvilke formål? Hvilke konsekvenser har sprogbrug for de mennesker og aktiviteter, der er involveret?

Forskningsområder

Vores forskning inden for sprogpolitik og sprogvalg fokuserer på udvikling og implementering af specifikke sprogpolitikker, samt på de konsekvenser sådanne sprogpolitikker måtte have. Derudover beskæftiger vi os med sprogbrug som social praksis og med individers opfattelser af og attituder over for forskellige sprog.

 

Som et af CIP’s centrale forskningsområder undersøger vi implicitte og eksplicitte sprogpolitikker og deres betydning for social inklusion og eksklusion for studerende såvel som ansatte.

 

Et andet forskningsområde behandler det sprogpolitiske landskab i Danmark fra et mere generelt synspunkt. Her udforsker vi, hvordan diskussioner omhandlende sprogpolitik på danske universiteter relaterer sig til spørgsmål om universiteters rolle i det danske samfund i dag.

 

Forskere på CIP undersøger desuden emner inden for sprogpolitik i multinationale virksomheder og andre internationaliseringsprægede kontekster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janus Mortensen
Janus Mortensen er lektor på CIP. Du kan kontakte Janus, hvis du er interesseret i at høre mere om CIPs arbejde med sprogpolitik og sprogvalg. Læs mere på Janus' medarbejderprofil.

Anne Holmen
Anne Holmen er centerleder på CIP. Anne har stor viden om KUs arbejde med den kommende sprogpolitik, hvor hun bl.a. har siddet med i styregruppen. Læs mere på Annes medarbejderprofil.

Forside af rapporten
Rapporten "More parallel, please!" blev udgivet af en arbejdsgruppe under Nordisk Råd, ledet af Frans Gregersen. 

Forside af
The LERU report by Bernd Kortmann (University of Freiburg) was published 2019.