Læreres literacitet i sprogtestning og evaluering (LiSE)

Projektet ”Læreres literacitet i sprogtestning og evaluering” har skabt rammer for et nationalt lærerkompetenceløft og en fremtidssikring af uddannelsen af sproglærere i Danmark. Projektet har sat fokus på at videreudvikle sproglærernes kompetencer og styrke deres viden, praksis og selvtillid i forhold til sprogevaluering. Samtidig er sproglærerne blevet bekendt med CEFR som evalueringsramme.

Flere lærerudviklingsprojekter i Europa har vist, at sproglærerne mangler både viden om evalueringsmetoder og relevante kompetencer til at udforme evalueringsmaterialer samt at udføre testningsprocedurer i praksis, og netop dette har projektet forsøgt at belyse.

Projektet har udviklet fire online-moduler, der er baseret på den nyeste faglige praksis i sprogtestning og vurdering. De fire moduler kan tilgås her fra hjemmesiden, sådan at indholdet fra projektet kan fastholdes og implementeres i sproglærernes fremtidige praksis.

Læs mere om projektet i introduktionen, eller gennemse det omfattende vejledningsmateriale for at få bedre indsigt i og idéer til din egen praksis som underviser.

 

Projektperiode: 2020- 2022

Projektet er ledet af lektor Slobodanka Dimova fra CIP.

 

 

Elsebeth Bechmann, Derdiedas.dk

Danielle Eychenne, Københavns Professionshøjskole

Vivien Lee Jensen, Københavns Professionshøjskole

Dea Jespersen, Københavns Universitet/Københavns Professionshøjskole

Joyce Kling, Københavns Universitet

Cathrine Watson, Københavns Professionshøjskole

Projektet blev støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF).

 

 

Københavns Universitet

Københavns Professionshøjskole

Derdiedas

Egedal Gymnasium og HF

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup

Holstebro Gymnasium og HF

Rosengårdskolen

Roskilde Handelsskole

Skt. Petri skole

Stenhus Kostskole

Svendborg Gymnasium

Vedbæk skole