Bekæmpelse af madspild - samspil mellem værdier, valg og vaner

I Danmark er der bred enighed om, at madspild må bekæmpes og begrænses, jf. FN’s verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion. Alligevel opstår der ifølge Miljøstyrelsen 814.000 tons madspild årligt i Danmark. En stor del af spildet sker sent i værdikæden; hos forbrugerne og detailhandlen – og i samspillet mellem dem. Dette projekt vil derfor undersøge, hvilke barrierer og muligheder der findes for at undgå madspild i samspillet mellem forbrugere, detailhandel og madspildsorganisationer.

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra det Humanistiske Fakultet, det Juridiske Fakultet og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet samt fire centrale aktører på madspildsområdet: Forbrugerrådet Tænk, FødevareBanken, Stop Spild Lokalt og Salling Group. Ved hjælp af tværfaglig forskning og tæt samarbejde mellem forskere og praksispartnere skal projektet bidrage til forståelsen af madspild som et komplekst samfundsmæssigt problem og udvikle nye tiltag til bekæmpelse af madspild.

 

Projektperiode: 2022-2025

Projektet er ledet af professor Janus Mortensen fra CIP.

 

 

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra det Humanistiske Fakultet, det Juridiske Fakultet og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet samt fire centrale aktører på madspildsområdet: Forbrugerrådet Tænk, FødevareBanken, Stop Spild Lokalt og Salling Group.