Projektets organisation

Projektets overordnede ledelse er placeret på Det Humanistiske Fakultet , og projektledelsen og sekretariatsfunktionen varetages af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) ved centerleder Anne Holmen.

Klik på fanerne herunder for at se projektets organisering og deltagere.
Hent en printvenlig version af projektets organisation.

 

 

 

To faglige projektledere er knyttet til projektet for at sikre kvaliteten og den tværgående koordinering og videndeling på tværs af delaktiviteterne: 

  • Anne Holmen, professor og centerleder ved Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP, HUM), varetager rollen som faglig projektleder for de dele af projektet, der fokuserer på at udvikle sprogstøttende, interkulturelle og pædagogiske praksisser.

  • Anne-Grethe Lehman Routley, chefkonsulent og leder af Sektion for Internationalisering under Fakultetsservice på SUND, varetager rollen som faglig projektleder for de dele af projektet, der fokuserer på at udvikle karriereforberedelses- og fastholdelsesinitiativer for internationale kandidatstuderende.

 

 

 

 

 

 

 

 

Faglig projektleder:
Anne-Grethe Lehman Routley, chefkonsulent og leder af Sektion for Internationalisering under Fakultetsservice på SUND

Arbejdsgruppe (ved projektets afslutning):
Heidi Ås, AC-fuldmægtig (SCIENCE)
Tilde Blaaberg Rørvig, AC-fuldmægtig (SUND)
Mette Juhl Vedel, AC-fuldmægtig (TEOL)
Trine Nielsen, områdeleder (HUM)
Signe Nielsen, AC-fuldmægtig (FA, Alumnesekretariatet)