Projektets fokusområder

Projektet Internationalisering og sprogkompetencer har arbejdet med styrkelse af internationalisering af Københavns Universitets uddannelser gennem udviklingen af initiativer på tværs af universitetet. Intentionen med projektets initiativer har fra begyndelsen været at bidrage til at:

  1. styrke en universitetspædagogisk praksis, der kan rumme og nyttiggøre sproglig og kulturel diversitet
  2. styrke de studerendes sproglige og multikulturelle kompetencer med henblik på at kunne begå sig i en international kontekst under og efter færdiggørelsen af deres uddannelsesforløb
  3. rekruttere og fastholde de internationale kandidatstuderende gennem skræddersyede aktiviteter med fokus på fastholdelse og karriereforberedelse


Målsætningen har for det første været at udviklet eksempler på universitetspædagogiske tilgange, der kan kvalificere undervisning af internationalt sammensatte studentergrupper. For det andet har det været intentionen at udvikle metoder til at styrke de studerendes sproglige og multikulturelle kompetencer i tilknytning til indholdet i deres fagstudium. For tredje er der i projektet udviklet initiativer til at fastholde en større andel af de internationale kandidatstuderende i Danmark efter endt eksamen. Initiativerne tæller bl.a. skræddersyede fastholdelsesinitiativer og introduktion til det danske arbejdsmarked. 

Læs mere om de enkelte delprojekter.

Inspirationskatalog

På alle tre felter har projektet resulteret i udarbejdelsen af et inspirationskatalog til brug for undervisere, vejledere og studerende på tværs af universitetet. Kataloget består af en række gennemprøvede initiativer, der kan styrke den internationale dimension i universitetets studie- og læringsmiljøer.

Læs mere om inspirationskataloget.