Om projektet

Den stigende internationalisering i samfundet medfører et behov for at styrke den internationale dimension i studie- og læringsmiljøerne på tværs af Københavns Universitet. Formålet med projektet Internationalisering og sprogkompetencer har været at udvikle en række initiativer, som kan imødekomme dette behov og herigennem styrke universitetets internationale profil.

Baggrund

I regeringens handlingsplan for en styrket internationalisering af de videregående uddannelser i Danmark Øget indsigt gennem globalt udsyn er der et stærkt fokus på følgende indsatsområder:

  • Styrkelse af universiteternes internationale lærings- og studiemiljøer
  • Styrkelse af de studerendes sproglige og interkulturelle kompetencer
  • Styrkelse af rekrutteringen og fastholdelsen af de dygtigste internationale studerende

Visionen bag regeringens handleplan er, at der med den stigende internationalisering er behov for at skabe danske ”virksomheder og offentlige institutioner, der kan agere med globalt udsyn og indsigt, og hvis medarbejdere har et højt fagligt niveau med internationale kompetencer” .

Den internationale dimension i uddannelserne på Københavns Universitet

Det markante fokus på internationalisering af universitetsuddannelserne reflekteres også i Københavns Universitets Strategi 2016 og medfører en række ændrede vilkår for universitetets studie- og læringsmiljøer, herunder følgende:

  • En øget tilstedeværelse af internationale kandidatstuderende i hele uddannelser
  • Ændringer i studentersammensætningen i det ”internationale klasseværelse”
  • Stigende behov for sprogkompetencer på flere sprog
  • Ændrede behov for pædagogiske praksisser


Projektet Internationalisering og sprogkompetencer har sigtet på at styrke internationaliseringen af KUs uddannelser igennem udviklingen af initiativer på tværs af universitetet, der har fokus på at styrke denne internationale dimension i studie- og læringsmiljøerne. Læs mere om projektets leverancer se hvordan, der konkret er arbejdet med internationalisering, sprog og karriereforberedelse.

Læs mere om projektets fokusområder.