Om sprogstrategisk satsning

Den sprogstrategiske satsning blev realiseret som et femårigt forskningsunderstøttet udviklingsprojekt på tværs af universitetets fagområder og uddannelsesmiljøer i perioden 2013 til 2018. Udviklingen og implementeringen af satsningens aktiviteter og initiativer var baseret på et bredt og forpligtende samarbejde mellem universitetets fakulteter. 

Satsningen havde til opgave at sætte fokus på sprog med henblik på at styrke de studerendes sproglige kompetencer på flere sprog, herunder både engelsk, tysk, fransk, arabisk, spansk og andre sprog samt dansk som andetsprog. Der har været særligt fokus på at implementere forskellige muligheder for relevant sproglig kompetenceudvikling for studerende uden for sprogfagene.

Baggrund
Sprogsatsningen blev etableret på baggrund af et omfattende udvalgsarbejde og repræsenterede en solid konsensus. En tværgående styregruppe sikrede under etableringen og driften af satsningen, dels at denne konsensus blev fastholdt, og dels at der var klare og gennemsigtige kriterier for arbejdet. Projektet blev indlejret i et relevant fagmiljø på Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. (Læs mere om sprogsatsningens baggrund.)

Behovsafdækning
Det ville være herligt, om KU gad udbyde tyskundervisning. Vi går glip af utrolig meget viden, når vi kun støtter os op ad engelsk. Det er en skam. (Statskundskabsstuderende)
Sprogsatsningen har arbejdet med at afdække behov som dem den statskundskabsstuderende giver udtryk for i citatet herover. Det er sket gennem spørgeskemaundersøgelser og dialog med fagmiljøerne. (Læs mere om sprogsatsningens behovsafdækning.)

Udviklingsprojekter
Kan man lære arabisk på 14 uger?
Erfaringen fra et af sprogsatsningens udviklingsprojekter er, at man godt kan give de studerende nogle færdigheder i arabisk på et enkelt semester, som de vil kunne bruge i deres studier. Sprogsatsningen har igangsat 36 projekter på tværs af universitetet. (Læs mere om udviklingsprojekterne.)

Konklusioner
Hvad kom der så ud af det?
Sprogsatsningen har givet bemærkelsesværdige resultater på mange områder. De mest prominente er: 

  • Der er i løbet af projektet indsamlet omfattende erfaringer inden for sprogtilegnelse i tilknytning til andre fagligheder.
  • Der er udviklet talrige eksempler på mønsterpraksis inden for sprogtilegnelse.
  • Der er høstet organisatoriske erfaringer om implementering af store strategiprojekter,
  • Der er udkrystalliseret fem anbefalinger til universitetets ledelse.  (Læs mere om sprogsatsningens resultater.)

Forskning
Hvad kan vi lære af det?
Sprogsatsningen har været forskningsunderstøttet dels for at give adgang til den nyeste viden om sprogtilegnelse og integration af sprog og fag, og dels for at sikre, at de sproglige tiltag blev matchet til de akademiske uddannelser, de knytter sig til. Samtidig gav forskningsunderstøttelsen mulighed for at indsamle og systematisere viden om både om sprogbehov i uddannelserne og om de løsningsmodeller, der anvendtes. (Se oversigter over publikationer og præsentationer, der udspringer af sprogsatsningen.)