Sommersprogkursus i dansk og dansk kultur (2017-2020)

I regi af Kulturaftaleprogrammet har CIP tidligere tilbudt internationale studerende at deltage i et gratis sommersprogkursus i dansk og dansk kultur i august måned på KU - søndre campus.

Ansøgere har haft et sprogligt niveau i dansk henimod B2-niveau på CEFR-skalaen, og har været bachelor-, kandidat- eller ph.d.-studerende i et af de 41 medvirkende lande.  

Kurserne i dansk sprog og kultur blev grundet COVID-19 afholdt som onlineforløb i perioden 3. - 21. august 2020. For at komme i betragtning til kurset skulle ansøgere udfylde et ansøgningsskema og opfylde en række kriterier. 

Se video fra TV Lorry med vores dygtige danskstuderende i de foregående år: klik her for at se videoen

Kriterier for ansøgning

Kun studerende, der på ansøgningstidspunktet er indskrevet på en hel uddannelse (fuldtidsstudie) på en videregående uddannelsesinstitution i et af de deltagende lande, kan ansøge. Ansøgere må IKKE være indskrevet som full degree studerende eller udvekslingsstuderende på et dansk universitet på ansøgningstidspunktet. 

Ansøgningerne prioriteres efter følgende kriterier:

  1. Ansøgere, der er indstillet af en dansk lektor i udlandet
  2. Ansøgere, der studerer dansk eller nordisk på et udenlandsk universitet eller en sprogskole/en af det danske kulturinstituts afdelinger i udlandet
  3. Ansøgere, der skal på et Erasmus+ophold i Danmark umiddelbart efter sommersprogkurset. 

Derudover vil det vægte positivt, at ansøgere vil bruge sommeropholdet som forberedelse til et fremtidigt ophold på en videregående uddannelsesinstitution i Danmark. Endelig indgår et velskrevet og relevant motivationsbrev på dansk som del af vurderingen.  

Bemærk, at deltagelsen på CIPs sommersprogkursus i dansk forudsætter et niveau i dansk tilstræbt B2-niveau på CEFR-skalaen. CIP udsender et spørgeskema om dansksproglige kompetencer og behov til alle kvalificerede ansøgere. Besvarelsen af dette spørgeskema vil indgå i betragtningen om en plads på kurset.