Turbodansk for grønlandske studerende

For perioden 2019-2020 har CIP udbudt et gratis intensivt danskkursus ("Turbodansk") for grønlandske studerende, der skulle læse på en kort, mellemlang eller længerevarende videregående uddannelse i Danmark.

Kurset blev tilbudt via en kontrakt med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet og var en del af Regeringens satsning på styrkelse af det Arktiske område.

Formålet med kurset har været at styrke dansk til studiebrug for grønlandske unge, der skulle læse videre på en videregående uddannelse i Danmark. 

Du kan læse faktaboks om CIPS arbejde med Turbodansk i boksen til højre.

Målgruppe og formål med kurset

Målgruppen for kurset var grønlandske studerende, der har afsluttet grundskole eller ungdomsuddannelse i Grønland, og som har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark.

Formålet med kurset var at opkvalificere danskkundskaberne hos de grønlandske studerende, der kommer til Danmark for at tage en uddannelse, og samtidig klæde dem på til studielivet i Danmark. Kurset har dermed  både et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål. 

På denne vis har kurset været en fortsættelse af CIPs fokus på at sikre gode overgange fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelser, som bl.a. kan være en udfordring for nordiske studerende. De nordiske studerende udgør en studentergruppe med særlige studierettede sprogbehov, som beskrevet nærmere af Anne Holmen i artiklen ”Dansk som akademisk sprog for nordiske studerende” fra tidsskriftet Språk i Norden 2016.

Du kan finde link til artiklen i boksen til højre.

Dertil har Anne Holmen, Janus Mortensen, Sanne Larsen og Pernille Hvalsøe skrevet en kronik om behovet for gode sproglige kompetencer blandt alle studerende, også grønlandske, i foråret 2021. Du kan læse kronikken i den grå boks til højre. 

Kursets indhold

Kurset bestod af 2 ugers obligatorisk holdundervisning med fokus på dansk til studiebrug. Kursusplanen indeholdt bl.a. introduktion til det at læse på en videregående uddannelse, herunder arbejde med akademiske genrer, præsentationsteknik, studiegrupper samt naturligvis fokus på akademisk dansk. 

Dertil var der tilbud om skriftlig feedback mv. undervejs i første studieår, alt afhængig af deltagernes behov og studie.

I højreboks kan du finde eksempel på det undervisningsforløb, som CIP havde tilrettelagt for august 2020.