Modul 1: Kommunikative aktiviteter

Hensigten med dette modul er, at du bliver klogere på, hvilke elementer en kommunikativ aktivitet skal indeholde, for at fremkalde aktiv sproglig produktion.

1. Refleksion over din nuværende praksis

 • Hvad synes du er en god mundtlig kommunikativ aktivitet til evaluering?
 • Hvordan bestemmer du, hvilken slags aktiviteter, du bruger til din evaluering?
 • Har du selv udviklet mundtlige aktiviteter til evaluering? Hvis ja, hvad overvejer du når du gør det?
 • Når du evaluerer elevernes mundtlige færdigheder sætter du fokus på monologiske besvarelser (f. eks. mundtlig oplæg med/uden materialer)? Samtale mellem to eller flere elever? Debat?

2. Fokus på kommunikative aktiviteter

Når du underviser, kan du anvende forskellige evalueringsmetoder til at understøtte elevernes fremskridt i deres mundtlige færdigheder. Tre hovedelementer er værd at overveje, når du planlægger evalueringen:

Disse tre elementer er indbyrdes afhængige og skal planlægges med hensyn til evalueringsmål, dvs. hvad mine elevernes læring sigter efter skal kunne.

HVILKE sprogfunktioner skal eleverne producere?

Du vil gerne evaluere om eleverne kan særlige sprogfunktioner i deres mundtlige produktion. F.eks. vil du gerne have eleverne til at:

 • beskrive noget (f.eks. et billede, en film, en bygning, en person, en fiktiv person, …)
 • fortælle en historie eller gøre rede for en begivenhed
 • give udtryk for enighed eller uenighed
 • ytre sin mening om et emne (f.eks. oplæg, diskussion, debat, ..)
 • præsentere tekstanalyse
 • fortolke
 • interviewe en person

Når du har valgt sprogfunktion, skal du prøve at udarbejde en aktivitet, som afspejler en autentisk kommunikativ situation.

HVORDAN kan du fremkalde relevant sprog

Når du udvikler en kommunikativ aktivitet, skal du tage hensyn til følgende:

1) Instruktionerne er vigtige.

Disse instruktioner kan være i enten elevernes modersmål (L1) eller målsprog (target language- TL). Instruktionerne skal indeholde klare proceduremæssige oplysninger til eleverne (f.eks. længde, medie, brug af ressourcer, forberedelsestid, deadline osv.).

Det er vigtigt at differentiere instruktionerne i forbindelse med opgaver, der har til formål at aktivere individuel produktion eller interaktion mellem to eller flere elever.

2) Et prompt hjælper dig med at sætte opgaven i den rette sammenhæng.

Et prompt (se eksempel) indeholder henvisning til:

 • Kontekst & målgruppe (hvem eleven taler til eller med)
 • Genre (f.eks. beskrivelse, analyse, sammenligning, perspektivering, argumentation, vurdering)
 • Emne (f.eks. klimaforandringer, fritidsaktiviteter, rejse)
 • Input (f.eks. skriftlig tekst, digital/visual materiale eller multimodal input, som eleverne skal trække på for at løse opgaven)

NB! Inddragelse af skriftligt eller lydmateriale kræver, at eleverne bruger mere end én færdighed (dvs. at de skal læse og/eller lytte).

3) Konkrete krav om at udføre én kommunikativ aktivitet er centralt.

Opgavens krav kan formuleres som et spørgsmål (f.eks. Hvad synes du om et billede i et billede? Hvad tænker du om madspild? Hvad mener du om brugen af computere i skolerne? osv.) eller en opfordring (f.eks. tal om dette billede på et billede, hold et oplæg om madspild, argumentér for brugen af computere i skolerne osv.).

Du skal også bestemme, om eleverne skal producere:

 • en monolog (du vil evaluere elevens mundtlige produktion individuelt)
 • parsamtale (du vil evaluere elevernes evne til at interagere)
 • gruppesamtale

Eleverne skal være klar over, hvad du baserer din evaluering og feedback på. Hvis eleverne f.eks. er i en samtale, bør du gøre det klart, at du ikke kun tager hensyn til, hvad de siger individuelt, men også til, hvordan de fortolker det, de hører, og hvordan de reagerer på deres partner.

3. Eksempler på kommunikative aktiviteter

Her kommer eksempler på mundtlige kommunikative aktiviteter i tysk, fransk og engelsk på forskellige niveauer. De forskellige elementer af aktiviteterne er mærket. Du kan bruge skabelonen for at udvikle din egen kommunikative aktivitet.

Kommunikativ aktivitet engelsk
Kommunikativ aktivitet tysk
Kommunikativ aktivitet fransk
Skabelon til en kommunikativ aktivitet

4. Hvad tager du med

 • Hvilke kommunikative situationer skal eleverne kunne deltage i? Hvem vil de typisk interagere med?
 • Hvordan kan du udvikle en kommunikativ aktivitet, som afspejler disse kommunikative situationer?
 • I hvor høj grad kan skabelonen til udvikling af kommunikative aktiviteter være brugbar i din undervisning?