Modul 4: Eksempler på opgaver med feedback

Her kommer eksempler på mundtlig kommunikation i tysk, fransk og engelsk på forskellige niveauer.

Til hver lydfil finder du et eksempel på en feedback til eleven, som er baseret på vurderingskriterierne fra CEFR. I eksemplerne kan du se feedback inden for alle kriterier fra “kvalitative funktioner i mundtligt sprog”, men i det daglige vil man nok udvælge og fokusere på enkelte kriterier, der er relevante for den pågældende elev og aktivitet.