Brug CEFR når du vurderer mundtlighed

I opgaverne og skabelonerne på disse sider benytter vi kategorier fra skalaen

Skalaen for Kvalitative aspekter i det talte sprog kan hjælpe dig med at identificere forskellige aspekter af elevens sproglige produktion som f.eks. interaktion eller præcision, der har betydning for, hvorvidt kommunikationen lykkes eller ej. Kig på tabellen og se hvordan de forskellige aspekter matcher kriterierne i din egen læseplan eller i den konkrete opgave som eleverne har udført.

Skalaerne for medieringsaktiviteter kan hjælpe dig med at identificere f.eks. aspekter af elevens evne til at udtrykke en personlig reaktion til og/eller analysere kreative tekster. Kig på skalaerne for medieringsaktiviteter og se hvordan de forskellige aspekter matcher kriterierne i din egen læseplan eller i den konkrete opgave, som eleverne har udført.

Skema til selvevaluering

CEFR har også udgivet et selvevalueringsskema, hvor eleven kan prøve at vurdere egne sproglige kompetencer. Download selvevalueringsskemaet her.